Kinderopvang in coronatijd is anders dan normaal. We moeten ons houden aan de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM, de GGD en de branchevereniging BMK.

Afspraken per kindercentrum

In het kindercentrum gelden soms extra richtlijnen om de pedagogiek, gezondheid en veiligheid goed te kunnen regelen. We maken ook afspraken met onze samenwerkingspartners hierover. De leidinggevenden informeren hun ouders over de richtlijnen rondom het halen, brengen en de communicatie.

Afstand houden en mondkapjes zijn niet verplicht, maar mag iedereen wel naleven. We hebben respect voor elkaar en zorgen dat het kindercentrum een veilige plek is voor iedereen.

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de kinderopvang open te houden. Dit kan alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt.
Lees hier alle basisregels.

We hanteren de basisregels van de Rijksoverheid en volgen de richtlijnen die zijn opgesteld voor de kinderopvang.
Klik hier voor de regels.

Ouders in de kinderopvang vinden informatie op de belangenvereniging voor ouders, Boink. 

Beslisboom

Boink heeft samen  met de RIVM en AJN de beslisboom voor de kinderopvang opgesteld. Deze beslisboom gebruiken de pedagogisch medewerkers bij kinderen met klachten. De beslisboom vind je hier.

Bij twijfel of een positieve besmetting werken wij samen met het GGD SKOT team. Dit team is speciaal voor kinderopvang en onderwijs beschikbaar om op de juiste manier te handelen.

Vragen?

Vindt u het lastig om te beoordelen wat u in uw situatie moet doen? Neem gerust contact op met onze pedagogisch medewerkers of met de leidinggevende van uw kindercentrum. Zij leggen het graag uit.

Voor meer informatie: