Lid Raad van Toezicht

Rijswijk
Werken voor Morgen
Morgen

Kinderopvang Morgen/Raad van Toezicht

Jij bent:

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Morgen. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Morgen in de maatschappelijke omgeving en ziet erop toe dat de gestelde doelen worden behaald. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de bestuurder. De Raad bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.

Doel en kerntaken lid Raad van Toezicht
Doel
Bijdragen aan de doelstelling en het ondernemerschap van Morgen door in teamverband met het geheel van de Raad van Toezicht vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder.

Kerntaken en competenties lid Raad van Toezicht 

 • Passie voor ontwikkeling van kinderen en ervaring in het creëren van positieve impact
 • Houdt zich, met inachtneming van de eigen rol, bezig met missie, visie en strategie van Morgen en de vertaling ervan in de praktijk.
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevantie (beleids-)ontwikkelingen en kansen in de (regionale) context van Morgen
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevantie ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie. Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van bijeenkomsten van de organisatie.
 • Onderhoudt contact met stakeholders in de werkomgeving van Morgen
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Gezien de toekomstige ontwikkelingen in onze branche en onze ambities zijn 1 of meer van de volgende competenties een pré.

 • Expertise op het gebied van jeugdhulpverlening of jeugdzorg
 • Expertise op het gebied van strategische aspecten van digitale transformatie
 • Sterke ondernemersgeest en expertise op het gebied van innovatie.

Morgen voert een actief beleid als het gaat om diversiteit bij de aanstelling van Raad van Toezichtleden.
 

Wij zijn:

Kinderopvang Morgen zoekt twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden voor de Raad van Toezicht met een hart voor de ontwikkeling van kinderen

Onze missie
Morgen gelooft in de kracht van elk kind. We zetten ons in voor de beste, meest passende kinderopvang, voor elk kind ongeacht identiteit of achtergrond. Waar de kleinsten spelenderwijs ontdekken, en de oudere kinderen hun talenten ontwikkelen. Dat doen we met veel plezier, openheid en een brede blik. Zo werken we vandaag aan een mooier morgen.

Kinderopvang Morgen
Morgen is de koepel van kwalitatieve, lokale kinderopvangmerken in Rijswijk, Den Haag-Ypenburg, Delft en Westland-Wateringen. Morgen heeft een merkenstrategie met samen bijna 40 vestigingen in de regio. Elk met een eigen identiteit en gevoel, maar vanuit één gedeelde visie en dezelfde professionaliteit. Morgen bestaat uit vier merken: Up, True Colors, EigenWijs en Blauwkapje en 4 Integrale Kindcentra; Max Havelaar, KC Snijders, Buitenrijck en De Eglantier.

De functie
Voor onze maatschappelijke organisatie heeft de Raad van Toezicht twee vacante plaatsen en zoekt Morgen twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden, die voldoen aan het functieprofiel.

Het sollicitatietraject 

 • Wanneer deze oproep u interesseert en u voldoet aan het functieprofiel, dan nodigen wij u uit uiterlijk 30 september a.s. een motivatiebrief te schrijven met uw curriculum vitae. 
 • De Raad van Toezicht en de bestuurder/directeur beoordelen de ontvangen reacties en maken een selectie van kandidaten.
 • In de week van 9 oktober a.s. kunnen geselecteerde kandidaten een uitnodiging verwachten voor een gesprek. Dit gesprek zal uit twee delen bestaan, waarin gesproken wordt met de Raad van Toezicht leden en de bestuurder/directeur. De bestuurder/directeur van Morgen heeft een adviserende rol.
 • Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 oktober a.s. tussen 17.00 en 21.00 uur in Rijswijk op ons servicecentrum aan de Martin Campslaan 3. Wij vragen u dit tijdstip te reserveren.
 • De Raad van Toezicht zal twee voorkeurskandidaten selecteren en deze formeel agenderen voor voordracht in haar vergadering gepland op 5 december om 14.00 uur in Rijswijk.
 • Een benoemingstermijn is vier jaar, waarna herbenoeming voor nogmaals vier jaar mogelijk is.

Wij vragen:

Functie eisen lid Raad van Toezicht met financiële expertise 

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Affiniteit met het werkterrein van Morgen.
 • Bekendheid met regionale en/of landelijke context.
 • Bestuurlijke ervaring, intelligentie en intuïtie.
 • Oefent geen functies uit waarbij belangen conflicteren met de doelstelling of het werk van Morgen
 • Voldoende mate van beschikbaarheid. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse themabijeenkomst over beleid alsmede een jaarlijks bezoek aan locaties. Voorts behoort deelname aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie of Remuneratiecommissie tot het takenpakket. In het totaal is een inzet van circa 16 dagdelen per jaar vereist.
 • De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • Uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van financiën in grotere organisaties alsmede met begroting en jaarverslaggeving

Wij bieden:

Vergoeding
Voor deze functie ontvangt u een vergoeding overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Kinderopvang. NVTK adviesregeling honorering raden van toezicht- indexering 2013 

Contact:

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze bestuurder/directeur van Morgen: mevrouw C.S.J. Onink-Emde via e-mail: tonink@kinderopvangmorgen.nl of telefoon: 06-29426529. 

Als u direct wil solliciteren, druk op de button “solliciteer” en upload uw CV en motivatiebrief.

Wij verzoeken u alleen te reageren indien u voldoet aan de eisen en de competenties die Morgen aan de functie stelt.

Acquisitie stellen wij naar aanleiding van dit bericht niet op prijs.
 

Solliciteren

Verstuur sollicitatie

Morgen Job Alert

Naam
Akkoord(Vereist)
Als je je inschrijft ga je akkoord met onze privacy-regels en mogen we je alerts sturen
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Morgen Job Alert

Geen vacature meer missen? Schrijf je in op de Morgen Job Alert!