Voorzitter Raad van Toezicht

Rijswijk
Werken voor Morgen
Morgen

Kinderopvang Morgen/Raad van Toezicht

Jij bent:

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Morgen. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Morgen in de maatschappelijke omgeving en ziet erop toe dat de gestelde doelen worden behaald. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de bestuurder. De Raad bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.

Doel en kerntaken Voorzitter Raad van Toezicht
Doel
Waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Toezicht door als voorzitter bij te dragen aan het juist invullen van de rollen als toezichthouder op de organisatie waaronder het vervullen van de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder-directeur en het vervullen van de werkgeversfunctie voor de bestuurder-directeur.

Kerntaken en competenties Voorzitter Raad van Toezicht 

 • Heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur of Raad van Toezicht; heeft kennis van en zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Leidt de vergaderingen van de Raad; is in staat deze vergaderingen verbindend en efficiënt te laten verlopen. Weet zakelijkheid en slagvaardigheid te combineren met gevoel voor humor.
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken; is in staat gesprekken te leiden; vraagstellingen van een kader te voorzien en discussies samen te vatten rechtdoend aan de inbreng van alle betrokkenen.
 • Treedt op als sparringpartner voor de bestuurder/directeur en vervult de klankbordfunctie voor de bestuurder/directeur.
 • Bereidt de vergaderingen van de Raad van toezicht voor met de bestuurder/directeur en voorziet deze aansluitend van de noodzakelijke vervolgacties.
 • Is lid van de Remuneratiecommissie.
 • Heeft kennis van governance vraagstukken; kan helder onderscheid maken in de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder/directeur en de Raad.
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en is bekend met maatschappelijke verhoudingen.
 • Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad.
 • Is open, sensitief en benaderbaar; bewaakt een goede verstandhouding tussen Raad en bestuurder/directeur.
 • Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad en geeft feedback aan bestuurder/directeur en individuele commissarissen over het functioneren.
 • Is analytisch en beschikt over een academisch werk- en denkniveau; beschikt over levenservaring en ‑wijsheid.
 • Is een integere en authentieke persoonlijkheid; handelt vanuit professionele en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden.
 • Is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Kinderopvang Morgen of naastgelegen regio´s.
 • Heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie ( in het totaal op jaarbasis ten minste 24 dagdelen) en is in principe beschikbaar voor 2 termijnen van 4 jaar.  

Morgen voert een actief beleid als het gaat om diversiteit bij de aanstelling van Raad van Toezichtleden.
 

Wij zijn:

Kinderopvang Morgen zoekt twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden voor de Raad van Toezicht met een hart voor de ontwikkeling van kinderen

Onze missie
Morgen gelooft in de kracht van elk kind. We zetten ons in voor de beste, meest passende kinderopvang, voor elk kind ongeacht identiteit of achtergrond. Waar de kleinsten spelenderwijs ontdekken, en de oudere kinderen hun talenten ontwikkelen. Dat doen we met veel plezier, openheid en een brede blik. Zo werken we vandaag aan een mooier morgen.

Kinderopvang Morgen
Morgen is de koepel van kwalitatieve, lokale kinderopvangmerken in Rijswijk, Den Haag-Ypenburg, Delft en Westland-Wateringen. Morgen heeft een merkenstrategie met samen bijna 40 vestigingen in de regio. Elk met een eigen identiteit en gevoel, maar vanuit één gedeelde visie en dezelfde professionaliteit. Morgen bestaat uit vier merken: Up, True Colors, EigenWijs en Blauwkapje en 4 Integrale Kindcentra; Max Havelaar, KC Snijders, Buitenrijck en De Eglantier.

De functie
Voor onze maatschappelijke organisatie heeft de Raad van Toezicht twee vacante plaatsen en zoekt Morgen twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden, die voldoen aan het functieprofiel.

Het sollicitatietraject 

 • Wanneer deze oproep u interesseert en u voldoet aan het functieprofiel, dan nodigen wij u uit uiterlijk 30 september a.s. een motivatiebrief te schrijven met uw curriculum vitae. 
 • De Raad van Toezicht en de bestuurder/directeur beoordelen de ontvangen reacties en maken een selectie van kandidaten.
 • In de week van 9 oktober a.s. kunnen geselecteerde kandidaten een uitnodiging verwachten voor een gesprek. Dit gesprek zal uit twee delen bestaan, waarin gesproken wordt met de Raad van Toezicht leden en de bestuurder/directeur. De bestuurder/directeur van Morgen heeft een adviserende rol.
 • Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 oktober a.s. tussen 17.00 en 21.00 uur in Rijswijk op ons servicecentrum aan de Martin Campslaan 3. Wij vragen u dit tijdstip te reserveren.
 • De Raad van Toezicht zal twee voorkeurskandidaten selecteren en deze formeel agenderen voor voordracht in haar vergadering gepland op 5 december om 14.00 uur in Rijswijk.
 • Een benoemingstermijn is vier jaar, waarna herbenoeming voor nogmaals vier jaar mogelijk is.

Wij vragen:

Functie eisen Voorzitter Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Affiniteit met het werkterrein van Morgen
 • Bekendheid met lokale regionale/landelijke context.
 • Bestuurlijke ervaring, intelligentie en intuïtie.
 • Oefent geen functies uit waarbij belangen conflicteren met de doelstelling of het werk van Morgen
 • Voldoende mate van beschikbaarheid. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse themabijeenkomst over beleid alsmede een jaarlijks bezoek aan locaties. Voorts behoort deelname aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie of Remuneratiecommissie tot het takenpakket. In het totaal is een inzet van circa 16 dagdelen per jaar vereist.
 • De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.

Wij bieden:

Vergoeding
Voor deze functie ontvangt u een vergoeding overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Kinderopvang. NVTK adviesregeling honorering raden van toezicht- indexering 2013 

Contact:

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze bestuurder/directeur van Morgen: mevrouw C.S.J. Onink-Emde via e-mail: tonink@kinderopvangmorgen.nl of telefoon: 06-29426529. 

Als u direct wil solliciteren, druk op de button “solliciteer” en upload uw CV en motivatiebrief.

Wij verzoeken u alleen te reageren indien u voldoet aan de eisen en de competenties die Morgen aan de functie stelt.

Acquisitie stellen wij naar aanleiding van dit bericht niet op prijs.
 

Solliciteren

Verstuur sollicitatie

Morgen Job Alert

Naam
Akkoord(Vereist)
Als je je inschrijft ga je akkoord met onze privacy-regels en mogen we je alerts sturen
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Morgen Job Alert

Geen vacature meer missen? Schrijf je in op de Morgen Job Alert!