Het beste van twee werelden: samen met scholen en schoolbesturen in Den Haag-Ypenburg, Delft, en Rijswijk bouwt Morgen aan betere kansen voor alle kinderen.

De kracht van kinderopvang & onderwijs

In ons werk zien we dagelijks hoe kinderopvang en onderwijs elkaar kunnen versterken. Als twee werelden samenkomen, kunnen we kinderen meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Dit doen we door kennis te delen, elkaar scherp te houden en samen zorg te dragen voor een optimale, doorgaande ontwikkelingslijn.

Eén doel

Kinderopvang en onderwijs hebben een gezamenlijk doel; kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling en hen een plek bieden waar ze graag zijn en hun talenten tot uiting komen. Daarnaast werken we beide aan socialisatie, persoonlijke ontwikkeling, normen en waarden. Een samenwerking is eigenlijk heel logisch en is dé manier om elkaars vaardigheden en expertise te benutten én te versterken.

Veel manieren van samenwerken

Samenwerken kan op veel manieren. Zo kunnen we buitenschoolse opvang aanbieden, samenwerken in een vorm als de brede school, of naar een volledig integraal kindcentrum (IKC) toe werken. Natuurlijk zijn er nog allerlei stapjes daartussenin. Voor iedere samenwerking bedenken we samen een concept op maat met onderwijs. Het doel van deze co-creatie is een vorm waarbij kinderopvang en onderwijs elkaar versterken en waarbij kinderen meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ook samenwerking met andere partners is mogelijk.

Ervaring waar je op kunt bouwen

Morgen heeft ruim 50 jaar ervaring met kinderopvang. Al jarenlang werken we samen met onderwijs. De afgelopen jaren hebben we concepten mogen bedenken en uitvoeren voor scholen in Den Haag, Delft en Rijswijk. We weten inmiddels precies waar onze toegevoegde waarde ligt en hoe we een samenwerking van betekenis kunnen opbouwen.

Nog meer redenen om samen te werken

De kinderopvang van Morgen heeft onderwijs veel te bieden. Zoals ons zicht op de doelgroep 0 – 4 jaar en daarmee de mogelijkheid tot vroegsignalering. We snappen als geen ander hoe we een pedagogische visie moeten vertalen naar een verrijkend aanbod en hoe we ruimtes zo kunnen inrichten dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen (“de ruimte als derde pedagoog”).

Synergie

Met elkaar kunnen we meer bereiken dan alleen. Denk aan gezamenlijk opleiden, of pedagogisch medewerkers die meewerken in de klas of als pleinwacht. Andersom kan onderwijspersoneel worden betrokken bij kinderopvang in de schoolvakantie. Zo’n uitwisseling levert synergie op, nieuwe inzichten, meer betrokkenheid en een fijnere omgeving voor kinderen, met meer vertrouwde gezichten.

De toekomst van kinderopvang en onderwijs

In deze rapporten lees je meer over de beleidsmatige visie op kinderopvang en onderwijs, en waarom die samenwerking een goed idee is.

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Geen enkele samenwerking is hetzelfde. We starten altijd met een kennismaking waarin we verkennen waar kansen liggen en hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Soms is het antwoord eenvoudig, soms komen we er achter dat we een nieuwe vorm moeten uitdenken. De uitkomst is altijd een concept op maat.

Samenwerken?

Neem contact op met Annelies Verduin

06 29409624
averduin@kinderopvangmorgen.nl