Morgen is een maatschappelijk gedreven organisatie. Zonder winstoogmerk, met een lokaal hart.

Ons doel

We geloven dat de beste kinderopvang voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Want alleen dan hebben kinderen vandaag en in de toekomst de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Kindontwikkeling

Daarom zetten we ons breed in voor kindontwikkeling. We steken tijd en energie in het verbeteren van kinderopvang en zijn regelmatig betrokken bij nieuwe initiatieven. Als er door veranderingen in de samenleving of in de wet- en regelgeving vraag ontstaat naar nieuwe vormen van kinderopvang, spelen we daarop in.

In de wijk

De vestigingen van onze merken en integrale kindcentra vind je in alle soorten wijken in Den Haag-Ypenburg, Delft, Rijswijk en Westland-Wateringen. We willen er echt een verschil maken in de ontwikkeling van jonge kinderen, en daarmee in de kansen die ze later krijgen. Dat doen we door de beste kinderopvang te bieden, maar net zo goed door samen te werken met ouders, scholen en gemeentes om bijzondere initiatieven in de buurt te ontwikkelen en uit te voeren.

Maatschappelijke kinderopvang onder de paraplu van Morgen

Extra steuntje in de rug met Samenspel en Speelstart

Soms hebben niet alleen kinderen een extra steuntje in de rug nodig, maar ook hun ouders. Vanuit die behoefte hebben we samen met de gemeentes Rijswijk en Den Haag Speelstart en Samenspel ontwikkeld. Dit is voor kinderen vanaf 1,5 of 2 jaar én hun ouders. Het is leuk en leerzaam en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders leren meer over opvoeden en opgroeien. Hierna gaan de kinderen verder op de peuterspeelschool of peuteropvang in een programma voor voorschoolse educatie. Dit loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool.

Zonder winstoogmerk

Morgen heeft geen winstoogmerk. Dat betekent dat we alle inkomsten die overblijven na aftrek van de kosten investeren in het nog beter maken van onze dienstverlening en in de continuïteit ervan.

Lees meer over onze organisatie.

Gelijke kansen

We investeren in gelijke kansen voor kinderen en inclusiviteit. Niet alleen bij onze kinderopvang, waar onze pedagogisch medewerkers kinderen helpen om vrienden te maken, talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en soms een steuntje in de rug te geven. Maar ook door bijvoorbeeld te bouwen aan nieuwe netwerken rondom kindontwikkeling, werk te maken van vroegsignalering en door regelmatig onze ervaring en expertise te delen met partners.

Leren spelen in het AZC

In samenwerking met de gemeente Rijswijk hadden we in het asielzoekerscentrum een speelgroep gestart voor kinderen 2 tot 4 jaar. Met de sluiting van het AZC is de speelgroep inmiddels gesloten. Als we ergens een bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van kinderen, was het wel hier. De kinderen die hier woonden, hadden veel meegemaakt en spraken geen Nederlands. De speelgroep op het terrein van het AZC was voor deze kinderen een veilige plek waar ze konden spelen en ontdekken. Onder leiding van een pedagogisch medewerker maakten de kinderen kennis met elkaar en met de Nederlandse taal, en konden ze vooral even kind zijn. Medewerkers probeerden inzicht te krijgen in de gezinssituatie en waar mogelijk en nodig ouders hierin verder te begeleiden. We werkten samen met het COA, de GGD, de school op het asielzoekerscentrum, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en Stichting Vrolijkheid.

Enthousiast

Inmiddels hebben we ruim 55 jaar ervaring als kinderopvangorganisatie die zich inzet voor kindontwikkeling. En we zijn nog net zo enthousiast als op de eerste dag.