Alle merken en integrale kindcentra van Morgen delen één pedagogische visie. Gebaseerd op wetgeving, onze kennis, ervaring en onze ambities voor de toekomst.

Ontwikkeling

In onze pedagogische visie staat de ontwikkeling van het kind voorop. We bevorderen die ontwikkeling door kinderen op onze kinderopvang de ruimte te geven om spelenderwijs te leren. In een veilige, uitdagende omgeving waar kinderen graag zijn, zorgen we dat ze zich thuis voelen en hun talenten ontdekken. Ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen, kunnen alle kinderen meedoen. We werken vanuit de tien thema’s Gezonde Kinderopvang.

Uitgangspunten

De basis van ons pedagogisch denken en doen, staat in de Wet Kinderopvang. Het gaat om de volgende vier opvoedingsdoelen:

  1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid aan kinderen
  2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen
  3. Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen.

Deze vier opvoedingsdoelen hebben we in onze pedagogische visie verwerkt in uitgangspunten voor het kind, de medewerker, de groep en de ruimte. Al deze factoren spelen een rol bij het bieden van kinderopvang van goede kwaliteit en zijn voor ons een kapstok tot kwaliteitsverbeteringen. Structureel kijken we naar de kwaliteit op de groepen en maken een plan om deze steeds weer te verbeteren. Zo groeien niet alleen onze kinderen, maar ook onze medewerkers en daarmee de kwaliteit van de organisatie.

Samen werken aan kindontwikkeling

Om deze doelen te bereiken investeren we in de samenwerking met ouders en organisaties rondom het kind. We nemen de tijd om ouders te leren kennen en bouwen aan een vertrouwensrelatie. Samen proberen we voor het kind de overgang van thuis naar de kinderopvang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Naast ouders zijn de scholen belangrijk in onze samenwerking. Er ontstaan steeds meer brede scholen en integrale kindcentra, waarin onderwijs en kinderopvang samenwerken. Wij geloven in de kracht van een brede aanpak en juichen die samenwerking toe. Samen met hen geven we immers vorm aan de wereld van het kind.

Lees onze volledige Pedagogische Visie

 

Pedagogische visie