Samen met zorgaanbieders maakt Morgen kinderopvang mogelijk waarbij alle kinderen het steuntje in de rug krijgen dat ze nodig hebben.

Kinderopvang en zorg

Binnen onze organisatie, bij onze verschillende merken en soorten opvang, hebben we scherp zicht op een grote groep kinderen van 0-12 jaar. Dat maakt vroegsignalering mogelijk, kunnen we struikelblokken bij kinderen herkennen en structureel ondersteuning bieden waar nodig. Dat doen we samen met onze partners in het onderwijs, de gemeentes en de zorg.

Oog voor het kind

Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals, die zorgen dat kinderen elke dag vrijuit kunnen spelen en leren. Ze bieden een vertrouwde omgeving, waar alle kinderen gezien en gehoord worden. Ze zien het direct als een kind extra hulp nodig heeft of even niet lekker in haar of zijn vel zit. En zijn opgeleid om problemen in hun ontwikkeling op tijd te signaleren.

Jarenlange ervaring

Morgen kan bouwen op jarenlange ervaring en heeft heel veel expertise in huis. Daarnaast werken we samen met zorgpartners met wie we kennis uitwisselen. Daardoor zijn we als geen ander in staat om kinderen die wat extra hulp nodig hebben te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Stapje extra

Samen met een zorgaanbieder kunnen we weer een stapje extra zetten in de ondersteuning bij de ontwikkeling. We kunnen van elkaar leren en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

Kinderopvang op maat

Op onze vestigingen doen we al het mogelijke om passende kinderopvang, in de breedste zin van het woord, te bieden. Of het nu een aanpassing van de ruimte is, het aanbieden van extra taaloefeningen, of een heel nieuw kinderopvang-concept dat we samen in het leven roepen. Voorop staat dat we een ruimte creëren waarin alle kinderen zichzelf kunnen zijn. En waar ze alle zorg krijgen die nodig is.

Maatschappelijke rol

Vanuit onze maatschappelijke rol hebben we extra aandacht voor inclusiviteit, gelijke kansen voor kinderen, armoedebestrijding en samenwerking met maatschappelijke organisaties.

De toekomst van kinderopvang en zorg

In deze rapporten lees je meer over de beleidsmatige visie op kinderopvang en zorg, en waarom die samenwerking een goed idee is.

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Geen enkele samenwerking is hetzelfde. We starten altijd met een kennismaking waarin we verkennen waar kansen liggen en hoe we elkaar kunnen helpen. Soms is het antwoord eenvoudig, soms komen we er achter dat we een nieuwe vorm moeten uitdenken. De uitkomst is altijd een plan op maat.

Samen werken aan kindontwikkeling?

Neem contact op met Jiska van Brink

06 - 2940 9634
jvanbrink@kinderopvangmorgen.nl