IKC De Eglantier biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een totaalpakket van onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling.

We werken er met één team, één visie en een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het is een leerrijke omgeving met Engels als tweede taal – the International Primary Curriculum – en een leeftijdsgericht aanbod. Zelfs op het kinderdagverblijf oefenen kinderen al spelenderwijs Engels.

Er is geen strikt onderscheid tussen school en kinderopvang. In het IKC zitten peuteropvang, kinderdagverblijf, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en onderwijs samen. De peuteropvang werkt met Speelplezier, een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.

IKC De Eglantier is een samenwerking van Kinderopvang Morgen met Librijn Openbaar Onderwijs.

Naar de website van IKC De Eglantier