Samen met de gemeente brengen we gelijke kansen voor alle kinderen, een breed educatief aanbod en een veilige omgeving voor kinderen om in op te groeien dichtbij.

Kinderopvang in de gemeente

Als beleidsmaker zoek je manieren om de kinderen in jouw gemeente een steuntje in de rug te bieden tijdens hun ontwikkeling. Morgen helpt daar graag bij. In onze kinderopvang en integrale kindcentra is er veel aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen, vroegsignalering en signalering van onderwijsachterstanden. Zo zorgen we dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De rol van Morgen

Morgen helpt door lokale kinderopvang aan te bieden, met de expertise en knowhow van een organisatie die al meer dan 55 jaar in de regio werkt. Zonder winstoogmerk, al onze inkomsten vloeien terug in onze kerntaak; zorgen dat alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen. Voor een mooier morgen.

Een betrouwbare partner

Morgen is een betrouwbare, solide partner op het gebied van kinderopvang. We hebben geen winstoogmerk, maar werken vanuit onze maatschappelijke gedrevenheid. We hebben onze zaakjes op orde en veel ervaring met het organiseren en uitvoeren van kwalitatieve, lokale kinderopvang.

Goed geregeld

Morgen biedt via haar merken verschillende vormen van kinderopvang. Dat doen we ook binnen integrale kindcentra. Als koepelorganisatie zorgen we dat alles goed geregeld is. Zo houden we wet- en regelgeving scherp in de gaten, borgen dit in ons kwaliteitssysteem en vertalen dit naar de praktijk in onze kinderopvang en kindcentra. Ons eigen kwaliteitsteam is samen met de vestigingen continu op zoek naar hoe het beter kan. Speerpunten zijn pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Dit komt bovenop de inspecties door de GGD, die namens de gemeentes toeziet op het naleven van de kwaliteitseisen.

Kennispartner

We zijn de ideale kennispartner voor gemeentes. Wij zijn aanwezig in de wijk, zien veel ouders en kinderen, maken werk van talentontwikkeling en van signalering bij de jongste doelgroep. We zijn een gesprekspartner bij onderwerpen als armoedebestrijding, inclusiviteit, gelijke kansen voor kinderen en hoe we kinderen uit alle doelgroepen kunnen bereiken. Onze brede, landelijke blik is een toegevoegde waarde voor lokale beleidsontwikkeling. Zo  vertalen we landelijke veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving naar de gemeente, maar benutten we ook de ervaring die we opdoen in andere gemeentes.

Lokaal hart

Morgen is actief in o.a. Den Haag-Ypenburg, Rijswijk, Delft en Westland-Wateringen. We werken er samen met partijen binnen de gemeente om de allerbeste kinderopvang – in de breedst mogelijke zin – voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld met Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn, De Ontdekkers, Haaglanden Beweegt en Speeltuinvereniging Buvelio. We vinden het onze taak om initiatief te nemen en ons elke dag in te zetten voor toonaangevende, kwalitatieve kinderopvang met een lokaal hart.

Groot netwerk

Morgen is actief in landelijke en lokale netwerken rond kindontwikkeling. Als kennispartner weten we partijen te verbinden, kunnen we ervaringen uit onze dagelijkse praktijk delen en denken we graag mee over nieuw beleid.

Morgen is deelnemer in o.a.

  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (landelijk)
  • Kindcentra 2020 (landelijk)
  • Ambtelijk kinderopvang platform (gemeente Den Haag)
  • Diverse overleggen rondom voor- en vroegschoolse educatie (gemeente Rijswijk)
  • Werkgroep jeugd en onderwijs (gemeente Rijswijk)
  • Platform Onderwijsachterstanden beleid (gemeente Delft)
  • PACT voor kindcentra (landelijk).

De toekomst van kinderopvang en gemeentes

In deze rapporten lees je meer over de beleidsmatige visie op kinderopvang en gemeentes, en waarom die samenwerking een goed idee is.

Hoe ziet een samenwerking er uit?

Geen enkele samenwerking is hetzelfde. We starten altijd met een kennismaking waarin we verkennen waar kansen liggen en hoe we elkaar kunnen helpen. Soms is het antwoord eenvoudig, soms komen we er achter dat we een nieuwe vorm moeten uitdenken. De uitkomst is altijd een concept op maat.

Morgen in jouw gemeente?

Neem contact op met Annelies Verduin

06 29409624
averduin@kinderopvangmorgen.nl