Max Havelaar Kindcentrum speelt in op de snel veranderende samenleving én de nieuwe vaardigheden die dit van kinderen vraagt.

Max Havelaar KindcentrumMax Havelaar Kindcentrum biedt een gevarieerd en samenhangend aanbod voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het kindcentrum speelt in op de snel veranderende samenleving én de nieuwe vaardigheden die dit van kinderen vraagt. Daarom is er in de pedagogisch-onderwijskundige visie bijvoorbeeld aandacht voor wetenschap, technologie en cultuur.

Het kindcentrum ligt aan de historische Delfste grachten en is gevestigd in een multifunctioneel gebouw waarin  kinderopvang en onderwijs letterlijk samenkomen. Het kinderdagverblijf heeft een eigen ruimte op de begane grond, met een besloten natuurlijke tuin en een eigen ingang. Een glazen corridor verbindt het kinderdagverblijf met de rest van het gebouw. Hier zitten de basisschool en de buitenschoolse opvang. Het kindcentrum is dé plek waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontdekken en ontmoeten. Kinderopvang, onderwijs en vrije tijd worden er gecombineerd vanuit één pedagogisch-onderwijskundige visie.

Max Havelaar Kindcentrum is een samenwerking van Kinderopvang Morgen met Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.). In het integraal kindcentrum bevinden zich een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en basisonderwijs.

Naar de website van Max Havelaar Kindcentrum