Wij geloven dat de beste kinderopvang voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Want alleen dan hebben kinderen vandaag en in de toekomst de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Dit is Morgen

Morgen is de koepel van toonaangevende, lokale kinderopvangmerken in Den Haag-Ypenburg, Rijswijk, Delft en Westland-Wateringen. We hebben eigen vestigingen voor kinderopvang. Daarnaast werken we binnen integrale kindcentra, waar de kinderopvang nauw verweven is met onderwijs.

Midden in de samenleving

We hebben geen winstoogmerk. Morgen staat midden in de samenleving. We willen dat de beste kinderopvang voor iedereen bereikbaar is, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Zodat kinderen vandaag en in de toekomst alle kansen hebben om zich te ontwikkelen. Daarom zetten we ons in voor kinderopvang en kindontwikkeling, in de brede zin van het woord. Zo gaan we vandaag op weg naar een mooier morgen. Dat is wat ons inspireert en weerspiegelt in onze naam: Kinderopvang Morgen.

pedagogisch expert Up
“Morgen heeft een krachtige visie op de ontwikkeling van kinderen. Geen enkel kind kan immers haar of zijn jeugd overdoen. Daarom werkt Morgen met hart, hoofd en handen aan gelijke kansen en inclusiviteit. Voor een toekomst waarin àlle kinderen zich optimaal ontwikkelen!”
Tineke Onink, bestuurder/directeur

Verschillende merken, één visie

We hebben een aantal eigen merken, werken mee als samenwerkingspartner in integrale kindcentra (samen met scholen en andere partners) en bieden maatwerk-oplossingen op het gebied van kinderopvang (bijvoorbeeld voor TU Delft). Al onze merken, integrale kindcentra en andere activiteiten hebben een eigen sfeer en aanpak, maar delen één visie. Ons servicecentrum biedt, onder andere, ondersteuning in pedagogiek, planning, administratie, opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. We delen kennis en ervaringen, en hebben zo als Morgen de grootst mogelijke positieve impact op kindontwikkeling.

Meer dan kinderopvang

Morgen is meer dan kinderopvang. Omdat we veel expertise en ervaring in huis hebben, zijn we graag een kennispartner voor samenwerkingspartners zoals scholen, gemeentes en (maatschappelijke) organisaties in het netwerk rond kinderen. We signaleren toekomstige ontwikkelingen, helpen in te spelen op nieuwe wetgeving en geven advies over hoe we kindontwikkeling breed kunnen blijven verbeteren. We zijn een inspirerende samenwerkingspartner met visie, initiatief en daadkracht. Een organisatie die werkelijk van betekenis wil zijn om gelijke kansen voor kinderen mogelijk te maken.