Yneke Peeman

Geschreven door Yneke Peeman

Kinderopvang en onderwijs versterken elkaar. Dat merken wij dagelijks in ons werk. Daarom ziet Morgen volop kansen in het Nationaal Programma Onderwijs dat landelijk moet helpen om de coronacrisis te boven te komen.

Kinderopvang en onderwijs werken al langer samen. Maar tijdens de scholensluiting in lockdowntijden werd dit nog intensiever. Onze pedagogisch medewerkers werden ingezet om de noodopvang draaiende te houden. En daarnaast ondersteunden zij kinderen met de lesstof. Het voelde vertrouwd en vanzelfsprekend. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. De pedagogisch medewerkers kennen de weg binnen school, weten raad met een grote groep kinderen en zijn bovendien flexibel. Deze meerwaarde is door iedereen gezien en ervaren.

Scholen ontlasten en verrijken

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt kansen om deze samenwerking verder uit te bouwen. Zeker nu de overheid binnen dit NPO €8,5 miljard heeft vrijgemaakt voor het herstel van het onderwijs tijdens en na de coronapandemie.

Morgen wil de scholen graag blijvend ontlasten én verrijken door op vaste basis pedagogisch medewerkers in te zetten. Samen met onze partners bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. De vraag is hoe onze expertise benut kan worden voor het ondersteunen en stimuleren van de sociaal-emotionele groei bij kinderen. Want jongens en meisjes ontwikkelen zich natuurlijk niet alleen in het onderwijs, maar ook al in een eerder stadium bij de kinderopvang.

'In ons werk zien we dagelijks hoe kinderopvang en onderwijs elkaar versterken. Als twee werelden samenkomen, kunnen we kinderen meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Dat gebeurt nu al bij IKC De Eglantier. Pedagogisch medewerkers van de BSO ondersteunen in de onder- en bovenbouw met taal en rekenen. Binnen ons integraal kindcentrum is dit een vanzelfsprekende stap en het smaakt naar meer’.
Tessa de Quelerij, pedagogisch leidinggevende bij IKC De Eglantier

Van peuter naar kleuter

Het idee is dat onze pedagogisch medewerkers het proces in de klas gaan begeleiden, zodat leerkrachten hun handen meer vrij hebben voor hun primaire didactische taak: het lesgeven. Bovendien denken we onze rol in de warme overdracht van onze peuters naar de kleutergroep verder te kunnen uitbouwen. En daar duikt meteen een volgende kans op, namelijk de versterking van de voorschoolse educatie.

Aandacht voor kwetsbare groep

Voorschoolse educatie (VE) valt onder het gemeentelijke beleid bij onderwijsachterstanden. De bedoeling is dat peuters die achterlopen – bijvoorbeeld door een taalbarrière – goed worden voorbereid op de overstap naar de basisschool. Door alle coronabeperkingen dreigt deze kwetsbare groep kinderen nu extra vertraging op te lopen. Dat willen we bij Morgen natuurlijk voorkomen. Daarom proberen we samen met de gemeentes en het onderwijs ons aanbod van voorschoolse educatie te versterken. Bijvoorbeeld door onze peuteropvang ook in de zomervakantie te openen. Of denk aan de extra inzet van VE-gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in groep 3 van de basisschool. Ook hier geldt dus ons motto: gelijke kansen voor álle kinderen.

Yneke Peeman is projectmanager bij Kinderopvang Morgen