Judith van Veen

Geschreven door Judith van Veen

Op  26 februari 2024 start Up Kinderopvang een peuterspeelschool in de Freinetschool Parkrijk, gelegen aan de Trilgrasstraat in Parkrijk in Rijswijk. Dit is de eerste peuterspeelschool in deze nieuwbouwwijk en een initiatief van Kinderopvang Morgen in samenwerking met Librijn openbaar onderwijs en de gemeente Rijswijk.

Voorschoolse educatie

De peuterspeelschool is een stimulerende en veilige omgeving waarin peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. De focus ligt op een voorschools-educatieprogramma met aandacht voor taalontwikkeling, sociaal-emotionele groei, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en rekenprikkels. Zo worden de nieuwsgierigheid en vaardigheden van de peuters geprikkeld. Dit helpt bij een goede start op de basisschool. De peuterspeelschool is een plek waar kinderen niet alleen groeien, maar waar ook vriendschappen en herinneringen ontstaan.

De aangeboden activiteiten zijn zowel op groeps- als individueel niveau, waarbij de behoeften van elk kind centraal staan. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en beweging, waarbij de kinderen worden aangemoedigd om op ontdekking te gaan en hun eigen interesses te verkennen.

De peuters komen twee ochtenden per week. Met een speciale doorverwijzing van het consultatiebureau (CJG) is dit zelfs vier ochtenden. De peuterspeelschool staat open voor alle peuters uit Rijswijk, ongeacht de toekomstige schoolkeuze.

Voor meer informatie:  Up Trilgrasstraat