Geschreven door Judith van Veen

Op 27 mei tekenden we met Octant een intentieverklaring voor de start van een integraal kindcentrum. Dit is het eerste kindcentrum in de Haagse wijk Ypenburg.

Een (integraal) kindcentrum

Octantschool Fontein YpenburgHet kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 2-12 jaar met een totaal aanbod van onderwijs en kinderopvang, één educatieve en pedagogische visie en één integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling. Dit wordt uitgevoerd als één team met een gezamenlijke/afgestemde aansturing door kinderopvang en onderwijs.

Binnen het kindcentrum verzorgen onderwijs en kinderopvang een samenhangend aanbod van spelen en leren. Dit stimuleert de brede- en talentontwikkeling van kinderen en maakt voor ouders de combinatie van arbeid en zorg makkelijker.

Tineke Onink, bestuurder van Morgen over de samenwerking: ‘Wat we belangrijk vinden, is dat we heel veel van elkaar leren, spelenderwijs de kinderen ontwikkelen en dat kinderen als ze met 4 jaar naar school gaan de overgang niet meer zo merken. Het is  heel belangrijk voor ons dat het team samenwerkt en dezelfde ideeen heeft over de ontwikkeling van kinderen’.

Octant directeur-bestuurder Reinoud de Vries zegt hierover: ‘Het betekent dat we nog meer bewust zijn dat alles wat we in de school doen, ook moet samenhangen met wat ze in de kinderopvang doen. En dat er nog meer gewerkt wordt aan die doorgaande lijn, die zo goed is voor peuters, kleuters en oudere kinderen als het om onderwijs en kinderopvang gaat’.

Kindcentrum Fontein

Kindcentrum Fontein bereidt kinderen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw. De kenniseconomie van morgen, vraagt nieuwe eigenschappen en vaardigheden van kinderen. Zij moeten kunnen samenwerken, problemen oplossen, met ICT omgaan en kritisch kunnen nadenken. Kinderen worden continu uitgedaagd en geprikkeld om een onderzoekende houding aan te leren. Het Kindcentrum wil zich verder ontwikkelen met aandacht voor duurzaamheid.

De ondertekening vond plaats in Octantschool Fontein, waar Up Kinderopvang (onderdeel van Morgen) de kinderopvang verzorgt. De samenwerking begon 10 jaar geleden. Met de officiele ondertekening werd dit nu ook voor de toekomst vastgelegd.