Geschreven door Judith van Veen

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven ontving Kinderopvang Morgen een Pluim van Doe Weer Mee! Deze stichting reikt jaarlijks deze pluim uit aan een organisatie of persoon die zich heeft onderscheiden in het bereiken of scholen van laaggeletterden. De uitreiking vond plaats in het Glazen Radiohuis op het Bogaardplein in Rijswijk.

Kinderopvang Morgen ontving deze pluim binnen de gemeente Rijswijk voor een bijzonder initiatief gericht op ouders. In 2021 traint Morgen namelijk de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelscholen met vroegschoolse educatie in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden naar het taalnetwerk in Rijswijk. Pedagogisch medewerkers deden zelfstandig de online training van Stichting Lezen en Schrijven. Daarna was er een intervisiebijeenkomst met een taalambassadeur. De training wordt voortgezet in samenwerking met bibliotheek Rijswijk.

Preventie tijdens Week van Lezen en Schrijven

Door ouders te herkennen help je de kinderen en voorkomen we dat ook zij taalachterstanden oplopen! Preventie is dan ook het thema van de Week van Lezen en Schrijven. Doe Weer Mee vindt het mooi dat medewerkers bereid zijn dit naast hun werk met kinderen óók nog te doen. Deze pluim is dan ook dik verdiend voor al onze medewerkers die zich hiervoor inzetten.