Integraal kindcentrum

In een integraal kindcentrum komen kinderopvang en onderwijs samen. Samen met een basisschool vormen we een team om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten. Als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf of BSO, of als IKC medewerker.

Meer informatie?

Neem contact op met Ellen

06 29409637
edebruin@kinderopvangmorgen.nl

×

Samen de mogelijkheden verkennen?

Neem contact op met Ellen

06 29409637
edebruin@kinderopvangmorgen.nl