Geschreven door Judith van Veen

Bert Bukman in een interview met Tineke Onink. Stichting Rijswijkse Kinderopvang kreeg een nieuwe naam. Bestuurder Tineke Onink: ‘Sommige locaties zijn verlieslatend, bijvoorbeeld in wijken met demografische krimp en lage inkomens waar ouders het moeilijk vinden te betalen of waar culturele verschillen de vraag naar opvang beperken.’

‘Een naamsverandering was een jarenlange wens. Ik werk al 15 jaar voor deze mooie organisatie, en al toen ik binnenkwam vroeg ik me al af of de naam wel klopte. Inmiddels zijn we overal in de regio vertegenwoordigd, en bovendien werd de naam ervaren als bureaucratisch. Terwijl we ons als maatschappelijke organisatie juist heel anders willen profileren.’

Dat zegt Tineke Onink, bestuurder van Kinderopvang Morgen (voorheen Stichting Rijswijkse Kinderopvang). De nieuwe organisatie profileert zich nadrukkelijk als organisatie zonder winstoogmerk, die de samenwerking met scholen en andere organisaties in de buurt zoekt en sterk inzet op de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s).

Aparte merken

Morgen is een grote organisatie met 40 vestigingen, 450 medewerkers en een omzet van 21 miljoen. Opmerkelijk genoeg vallen er onder de groep enkele aparte merken, waaronder Eigenwijs en True Colors.

Eigenwijs is een kleinere organisatie die al in 2008 is overgenomen; een bedrijf met een eigen visie, waarin ‘aangeboren talenten van kinderen de ruimte krijgen’.  En True Colors is gericht op expats. ‘Dat zijn enkele aparte doelgroepen waarvan we het zinvol vinden om het eigen gezicht te blijven behouden,’ aldus Tineke Onink.

Vier IKC’s

Inmiddels heeft Morgen vier IKC’s en een vijfde is in ontwikkeling. Daarnaast is er vergaande samenwerking met enkele brede scholen. ‘Wij denken dat dit de toekomst is,’ aldus Tineke Onink. ‘Onze visie is dat het belangrijk is om intensief met elkaar samen te werken en daarmee de ontwikkelmogelijkheden van ‘onze’ kinderen te vergroten.’

Dat levert wel de nodige discussies op, onder meer over praktische zaken. ‘Soms over kleine dingen, bijvoorbeeld omdat de werktijden in het onderwijs en de opvang anders zijn. Hoe ga je daarmee om, hoe richt je overleggen in? In het onderwijs is daar veel meer tijd voor beschikbaar dan in de opvang, en ook de momenten van de dag zijn anders. Daar moet je uitkomen met elkaar. Juist door nieuwe afspraken te maken over ogenschijnlijk kleine onderwerpen leer je elkaars werk goed kennen.’

Family logic

Maar de verschillen spelen natuurlijk breder en zijn ook een kwestie van cultuur. ‘De kinderopvang is van oudsher meer gericht op wat wel wordt genoemd Family logic. Daarbij gaat het om zaken als dichtbij ouders, familie is leidend, informeel leren. Het primair onderwijs is meer gericht op Educational logic. De focus ligt op kwalificatie en cognitieve ontwikkeling, de docent heeft een leidende rol.’

Allebei heeft het zeker zijn waarde, maar de afgelopen jaren is het kwalificeren binnen de Educational logic wel meer op de voorgrond geraakt. ‘Wij denken dat er veel meer ruimte moet komen voor spelenderwijs leren en een brede talentontwikkeling, en dat die tendens ook al wel zichtbaar is. Maar ons idee is vooral dat je de verschillen eerst zichtbaar moet maken en dan moet omarmen. Dan krijg je meer begrip voor elkaar en respect.’

Tweehonderd jaar

Ook op bestuurlijk niveau kunnen kinderopvang en onderwijs veel van elkaar leren, aanvullend zijn en met elkaar verder komen. ‘De huidige positie van onderwijs bestaat al tweehonderd jaar; er is een onderwijsrecht en -plicht. Dit geeft aanzien bij ouders, ‘het hoort erbij.’ Door je als kinderopvang met het onderwijs te verbinden geeft dat voor ouders die kinderopvang minder goed kennen een gevoel van vertrouwen. Kinderopvang is extern gericht, ondernemend en innovatief, dit draagt bij aan goede nieuwe ontwikkelingen binnen IKC’s.’

Een mooi moment was volgens Tineke Onink toen er enige tijd geleden een tekort was in een klas, waardoor een pm’er moest invallen. ‘Maanden later kwam de docent van deze klas naar deze pm’er toe en zei: ‘Ik heb een probleem met een aantal leerlingen. Kun jij eens kijken hoe je dat zou oplossen?’ Dat vind ik een prachtige erkenning van de waarde van de pedagogische blik van pm’ers, die immers ook een gedegen opleiding achter de rug hebben en over veel ervaring beschikken.’

Verlieslatend

Tot slot: kinderopvang Morgen afficheert zichzelf zoals gezegd nadrukkelijk als maatschappelijke organisatie. Welke activiteiten of locaties zouden in het geding komen als het een commerciële organisatie was geweest? Ofwel, zijn er ook activiteiten of locaties die verlieslatend zijn?

‘Zeker. Sommige locaties zijn verlieslatend, bijvoorbeeld in wijken met demografische krimp en lage inkomens waar ouders het moeilijk vinden te betalen of waar culturele verschillen de vraag naar opvang beperken. Verder betalen we mee aan peutergroepen binnen AZC’s, die deels zijn gesubsidieerd door de gemeente maar waar naar ons idee uitbreiding nodig was. Wij leggen de helft bij zodat de kinderen twee dagen opvang hebben.’

Achterstanden betaling

Verder zoekt Kinderopvang Morgen nadrukkelijk naar oplossingen als ouders achterstanden hebben in de betaling. ‘Dan gaan we met hen in gesprek. Als het echt niet gaat, dan regelen we het zo dat de kinderopvangtoeslag rechtstreeks bij ons komt en de ouderbijdrage wordt kwijtgescholden. Daar lopen we niet mee te koop, maar ik ben blij dat we dat kunnen doen. Juist voor de kinderen die het hard nodig hebben.’

Met dank aan Kindopvang Totaal.