Femmie Streng

Geschreven door Femmie Streng

Denk eens terug aan je eigen kindertijd. Waar ben je opgegroeid? Hoe zag je huis eruit? Naar welke school ging je? Werkten je ouders? Kon je sporten, leren pianospelen of naar een toneelvoorstelling? Wat bracht jou naar het punt in je leven waar je nu staat?

De invloed van leefomstandigheden is groot. Al direct vanaf de zwangerschap zijn er factoren die meewegen in de latere ontwikkeling, gezondheid en dus de toekomst van een kind. Groeit het op met broertjes of zusjes? Hoeveel wordt er binnen het gezin met elkaar gesproken? Gaan kinderen naar de kinderopvang? En welke school kiezen hun ouders?

Vestiging in elke wijk

Bij Kinderopvang Morgen vinden we dat álle kinderen recht hebben op optimale ontwikkelingskansen: waar hun wieg ook staat en hoe hun start op de wereld ook was. Daarom is onze kinderopvang verspreid over de wijken in Den Haag-Ypenburg, Delft, Rijswijk en Westland-Wateringen. We zien graag dat er in elke buurt een vestiging is, zodat ieder kind – waar het ook woont – gebruik kan maken van peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Zo wordt kinderopvang steeds meer een basisvoorziening voor de jongste jeugd. En dan maakt het niet uit of hun ouders nu werken of niet.

Talenten ontdekken

Onze pedagogisch medewerkers creëren voor de kinderen een stabiele en rijke omgeving, waarin zij spelenderwijs leren en vooral ook zelf ontdekken waar hun talenten liggen. We volgen de ontwikkeling van ieder kind, zodat we activiteiten op maat kunnen aanbieden. Voor elk kind liggen de groeikansen tenslotte anders. Morgen werkt zo toe naar een brede voorziening. De nadruk ligt op eerlijke kansen voor iedereen. We kijken niet naar de verschillen tussen groepen mensen, maar omarmen juist de onderlinge verbondenheid. Dat helpt ons ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en alle kinderen een goede start te geven: een sterke basis voor hun verdere leven.

Maatschappelijke missie

Bij Morgen krijgt iedereen de kans om zich van kleins af aan te ontplooien. Dit is natuurlijk fijn voor al deze jongens en meisjes, maar tegelijkertijd geloven we dat dit onze samenleving beter maakt. Het gaat hier immers over de volwassenen van morgen. De toekomst start dus nu. Wij hebben een lokaal hart en zien de basisscholen, gemeentes en andere organisaties in het netwerk rond kinderen als partners. Samen met al deze partijen werken we aan initiatieven op maat. Dat is de maatschappelijke missie die we – als organisatie zonder winstoogmerk – steeds voor ogen houden.

Kortom, het principe van Kinderopvang Morgen is klip-en-klaar: de allerbeste kinderopvang moet voor iedereen bereikbaar zijn, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Alleen zo krijgen de kinderen van vandaag én morgen de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Wij zijn benieuwd hoe ‘onze’ jongste jeugd van nu over twintig jaar terugdenkt aan hun tijd bij Morgen.

Femmie Streng is manager pedagogiek, kwaliteit en HRM bij Kinderopvang Morgen