Geschreven door Judith van Veen

De bestuurders van Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen tekenden op 26 september 2022 een intentieverklaring voor een nauwere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in de wijk Ypenburg. PCBS De Vlieger (Lucas Onderwijs) en Up Kinderopvang (onderdeel van Kinderopvang Morgen) willen namelijk de komende jaren hun samenwerking intensiveren en verder uitbreiden. Stip op de horizon is de vorming van een kindcentrum.

Kindcentrum De Vlieger

Binnen het kindcentrum is er een samenhangend aanbod van basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is gericht op leren én spelen om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Er zijn doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen voor het pedagogisch en didactisch handelen. Dit zorgt voor een doorlopende ontwikkelingslijn.

‘Het beste van twee werelden, kinderopvang en basisonderwijs. Zo bouwen we samen aan betere kansen voor alle kinderen’, aldus Tineke Onink van Kinderopvang Morgen

Eerste stappen naar een kindcentrum

De komende jaren onderzoeken De Vlieger en Up Kinderopvang de te nemen stappen binnen de samenwerking. Bijvoorbeeld hoe ze samen de dag van alle kinderen kunnen verrijken, zowel tijdens als na schooltijd. Zo kunnen alle kinderen hun talenten ontwikkelen. De Vlieger en Up willen kinderen samen de stimulerende omgeving bieden om dit mogelijk te maken.

 

Eerste nieuwe stap in deze samenwerking is de inhuizing van de peuteropvang binnen de school. Dit zorgt voor een vanzelfsprekende overgang van de peuters naar de basisschool. Dit gebeurt al meteen begin 2023.

‘Met de komst van Up Kinderopvang in ons gebouw kunnen we een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren. De overgang van peuter naar groep 1 wordt hier letterlijk en figuurlijk mee verkleind’, aldus Jeanine Kalkhoven van PCBS De Vlieger.